TUOTEKEHITYS

Suoritamme tuotekehitysprosessin ideatasolta tuotteeksi tai tuotannon apulaitteeksi. Kaikessa toiminnassa toimimme Lean-ajatusmallin mukaan, jolloin toimintamme on tehokasta.


LUJUUSLASKENTA

Suoritamme tarpeelliset lujuuslaskennat tuotteen tai tuotantolaitteen kriittisten komponenttien osalta taipumien tai jännitysten mukaan. Laskentatuloksista toimitamme ymmärrettävän raportin.

SUUNNITTELU

Suunnittelemme tuotteesi toiveidesi mukaan. Kokemukseemme pohjautuen otamme erilaiset valmistusmetodit huomioon.

Työvälineenämme on ensisijaisesti Solidworks-ohjelmisto. Tarvittaessa mallinnamme jo valmiit komponenttisi uudelleen, jolla varmistamme osien toimivuuden. Myös vanhat 2D-piirustuksesi saadaan muunnettua 3D-malliksi antaen lisää mahdollisuuksia ohjeiden ja mainoskuvien tekoon.

 

PROTOVALMISTUS

Suunnitelemiemme kokonaisuuksien osat hankimme yhteistyökumppaneiltamme ja kokoamme ne teille käyttövalmiiksi. Tarvittaessa etsimme tuotantoa varten sopivat osavalmistajat ja kokoonpanijat puolestasi.