Palvelemme aina asiakaslähtöisesti koko tuotekehityksen kaaren ideasta tuotantoon.

Konseptointi ja esisuunnittelu

Konseptointiin ja esisuunnitteluun tarjoamme pitkäaikaiseen kokemukseen ja laajaan kontaktiverkostoon perustuvaa palvelua, joka varmistaa sujuvan tuotteen jatkosuunnittelun aina valmistukseen saakka.

Konseptisuunnittelussa ideoidaan eri vaihtoehtoja, miten voimme toteuttaa haluamasi lopputulos tuotteesta parhaimmalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon budjetti ja aikataulu. Lähtökohtana voi olla täysin uusi innovaatio tai sitten jo olemassa oleva tuote, johon on syntynyt tarve uudistaa tai muokata.

Esisuunnittelu-vaiheessa yleensä valitaan konseptisuunnittelun perusteella yksi konsepti, johon tehdään tarkempia laskelmia, valitaan materiaaleja ja arvioidaan sopivat tuotantomenetelmät, sekä viedään suunnittelua tarvittaessa pidemmälle.

Molemmissa vaiheissa hyödynnämme 3D-suunnittelun mahdollisuuksia visualisoinneissa sekä esim. alustavissa lujuustarkasteluissa. Myös pikamalleja voidaan käyttää monipuolisesti eri vaihtoehtoja arvioidessa.

Suunnittelu

Tarjoamme suunnittelupalvelua teollisuudelle, sekä uusien innovaatioiden kanssa toimiville asiakkaille laajalla kokemuksella eri toimialoilta. 

KIWA koneturvallisuuskoulutuksemme takaa, että laite- ja konesuunnittelussa huomioidaan alusta asti tarvittavat toimintaan ja turvallisuuteen liittyvät määräykset ja vaatimukset. 

Teemme toiveesi mukaan mekaniikkasuunnittelun, 3D-mallinnuksen SolidWorks-ohjelmistolla, sekä selkeät tekniset dokumentit tuotteestasi. Suunnittelutyö tehdään tarvittaessa asiakkaan järjestelmillä joko omassa toimistossamme tai asiakkaan tiloissa. 

Käänteissuunnittelu (3D-mallinnus ja dokumentointi) 

Palvelemme myös, kun haluat päivittää tuotteesi dokumentaation 3D-malleiksi. Tuotteen dokumentit voivat olla käsin piirrettyjä tai sähköisiä tiedostoja, joita halutaan vielä hyödyntää tulevaisuudessa. 

Mallinnus onnistuu myös olemassa olevasta tuotteesta tai protosta, josta dokumentteja ei ole vielä tehty. Tarvittaessa viemme uudet tiedostot järjestelmäänne osaksi olemassa olevaa tuotehallintaa.

Testaus- ja tuotantolaitteiden valmistus

Pelkällä suunnitelmalla ei useinkaan pärjätä. Toteutamme suunnitelmamme halutessasi myös käytäntöön. Ja kukapa sen voisi tehdä paremmin, kuin itse suunnittelija. Palvelumme kattaa suunnitelmiemme perusteella pikamallit, protolaitteet, tuotannon laitteet ja pienet sarjatuotannotkin. 

KIWA-koneturvallisuuskoulutuksemme ansiosta varmistamme tuotantoon turvalliset laitteet. Varsinaista tuotantoa varten pystymme järjestämään osien ja kokoonpanojen valmistajat käyttöönne. Yhden talon sisällä suoraviivaisesti ideasta tuotantoon.